Darbinieku prasījumi 2015 MKN1045

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/647b8dd0-1ab4-4172-9569-d24164c6d5e8/resource/44c811f4-2047-4383-803d-634e3b354ab4/download/2015_1045.csv

Darbinieku prasījumi, kas 2015.gadā apmierināti no darbinieku prasījumu garantiju fonda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumiem Nr.1045 „Maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumu iesniegšanas, izskatīšanas, apmierināšanas un administratora atlīdzības izmaksāšanas kārtība”

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Septembris 23, 2019
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts