Digitālo humanitāro zinātņu resursu saraksts Latvijā

Dati no IZM veiktās aptaujas par humanitāro zinātņu digitālajiem resursiem (platformām, datubāzēm, valodu korpusiem, virtuālajām kolekcijām, rīkiem, u.c.) ko izstrādājušas zinātniskās institūcijas ar humanitāro zinātņu pētniecību. Viegli filtrētas izņemot datu laukus ar sevišķi nepilnīgiem un dublikātu datiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums nekad
Datu publicētāja struktūrvienība AIZID
Saziņas e-pasts datu jautājumiem AIZID
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2020-01-28
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju