Uz/no citām teritorijām pārcēlušos iedzīvotāju īpatsvars statistiskajos reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2024. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās salīdzinot stāvokli divos datumos (eksperimentālā statistika)

Laika periodi: 31.03.2000., 01.03.2011., 01.01.2016., 01.01.2017., 01.01.2018., 01.01.2019., 01.01.2020., 01.01.2021., 01.01.2022. un 01.01.2023. Neietver migrāciju no hierarhiski zemāka līmeņa teritorijas uz augstākām, kurās atrodas šī pati zemākā līmeņa teritorija (blīvi apdzīvotajām teritorijām - uz tām augstāku līmeņu teritoriju daļām, kas pārklājas ar blīvi apdzīvoto teritoriju), kā arī migrāciju uz/no nezināmām teritorijām. Nav iekļautas apkaimes un blīvi apdzīvotas teritorijas ar 10 un mazāk pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko reģionu klasifikators.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas.

Apkaimes.

Blīvi apdzīvotas teritorijas.

Eksperimentālās statistikas aprēķināšanā izmanto jaunus datu avotus un metodes, cenšoties paplašināt statistikas klāstu vai detalizācijas līmeni atbilstoši lietotāju vajadzībām. Jāatzīmē, ka eksperimentālās statistikas metodes nav nemainīgas, aprobētas un starptautiski saskaņotas un var tikt mainītas, lai pilnveidotu datu kvalitāti. CSP publicē eksperimentālo statistiku, lai saņemtu lietotāju atsauksmes, izvērtētu datu analītisko potenciālu, atbilstību realitātei un lietotāju vajadzībām. CSP uzskata, ka arī eksperimentālo datu laikrindas var būt noderīgas lietotājiem un statistikas lietotāju viedoklis ir pamats lēmuma pieņemšanai par šīs statistikas iekļaušanu Oficiālās statistikas programmā. Publicējot eksperimentālo statistiku, CSP nodrošina datu lietotājiem jaunus informācijas avotus lēmumu pieņemšanai.

Iedzīvotāju skaita aprēķins visos norādītajos periodos veikts, izmantojot ģeotelpiskos datus – adrešu punktu koordinātas un administratīvo teritoriju robežas atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem norādītajā laika brīdī. Šādi samazinātas teritoriālo vienību robežu izmaiņu rezultātā radītās iedzīvotāju skaita svārstības attiecīgajā teritoriālajā vienībā vai administratīvajā teritorijā. Iedzīvotāji, kuru dzīvesvietas ziņu pēdējais aktualizēšanas iemesls ir dzīvesvietas reģistrācijas anulēšana, iekļauti tās administratīvās teritorijas iedzīvotāju skaitā, kurā iepriekš bija deklarēta vai reģistrēta šīs personas dzīvesvieta. Teritoriālo vienību un apkaimju dalījumā šo personu dzīvesvieta norādīta kā nezināma.

Plašāk par iedzīvotāju skaita un galveno demogrāfisko rādītāju novērtēšanu eksperimentālajā statistikā aprakstošajos metadatos.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-02-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-01-03
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju