Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits un pensijas vidējais piešķirtais apmērs

Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits un vidējais piešķirtais apmērs (ar piemaksu) sadalījumā pa dzimumiem, vecuma grupām un novadiem

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība VSAA Statistikas daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem VSAA Statistikas daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-07-22
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju