Inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsumma

Datu kopa satur oficiālo statistiku par Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēto inženierbūvju kadastrālo vērtību kopsummu Latvijas administratīvo teritoriju griezumā.

  • Administratīvā teritorija – Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kurā pašvaldība savas kompetences ietvaros realizē pārvaldi.
  • Zemes vienība – Kadastrā reģistrēts norobežots zemesgabals, kam piešķirts kadastra apzīmējums.
  • Kadastrālā vērtība – pēc vienotiem kadastrālās vērtēšanas principiem noteiktā datumā atbilstoši Kadastra datiem noteikta kadastra objekta vērtība naudas izteiksmē. Kadastrālā vērtība neietver mežaudzes vērtību.
  • Kadastrālo vērtību kopsumma – Kadastrā reģistrēto zemes vienību aktuālo kadastrālo vērtību summa sadalījumā pa administratīvi teritoriālajām vienībām.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem dati@vzd.gov.lov
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2011-02-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2018-02-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju