Izglītības resursu pieteikumi

Resursu uzskaites monitoringa informācijas sistēmas (RUMIS) dati par izglītojamo un darbinieku pieteikumiem izglītības iestāžu rīcībā esošiem datoriem un citiem tehnoloģiskiem resursiem, kurus var saņemt individuālai lietošanai mājās un citur.

Apkopotie datu lauki: Izglītības iestāde - iestāde, kurai tika adresēts pieteikums, Vadošā iestāde - izglītības iestādes dibinātājs (ministrija vai pašvaldība), Resursa veids - pieteiktā resursa veids (Chromebook dators u.c.), Resursa pieteikumi - pieteikumu skaits, Datums - datums, par kuru ir apkopoti dati, Piešķirti - izglītības iestādes piešķirto resursu skaits, Atteikti - izglītības iestādes atteikto resursu skaits, Gaida - pieteikumu skaits, kas gaida izglītības iestādes lēmumu piešķirt vai atteikt

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem rumis@izm.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju