Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2022. gada rezultatīvie rādītāji

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) 2022. gada darbības rezultātus. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" rezultātus, Jaunatnes politikas valsts programmas rezultātus, projekta "PROTI UN DARI!" rezultātus, "etwinning" rezultātus, "Eurodesk" rezultātus.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Komunikācijas nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Komunikācijas nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-01-01
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju