10. Augšdaugavas novads

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b28f0eed-73b0-4e44-94e7-b04b11bf0b69/resource/bbbd655b-dc23-4b78-8cf9-1d6f4355a737/download/0022000_kk_shp.zip

Kompresētā direktorija 0022000_kk_shp.zip satur datnes un aktuālu informāciju pašvaldību griezumā* par:

  • kadastra grupas poligoniem;
  • zemes vienību poligoniem;
  • par teritorijām (poligoniem) ar uzsāktu mērniecību kadastra grupas griezumā;
  • kļūdaino zemes vienību poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • par zemes vienības daļu poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • būvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • inženierbūvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • servitūtu poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • robežpunktiem kadastra grupas griezumā.

*Viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām.

Kadastra kartes tehnisko specifikāciju datiem, kas tiek publicēti portālā Kadastrs.lv, pieejama – https://ieej.lv/kAg5w

Kadastra kartes atvērto datu specifikācija var mainīties un tā ir pieejama – https://ieej.lv/akXgw

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Janvāris 22, 2022
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts