26. Madonas novads

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/b28f0eed-73b0-4e44-94e7-b04b11bf0b69/resource/ef745ca6-0acb-412c-92bc-9bbb762198a0/download/0038000_kk_shp.zip

Kompresētā direktorija 0038000_kk_shp.zip satur datnes un aktuālu informāciju pašvaldību griezumā* par:

  • kadastra grupas poligoniem;
  • zemes vienību poligoniem;
  • par teritorijām (poligoniem) ar uzsāktu mērniecību kadastra grupas griezumā;
  • kļūdaino zemes vienību poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • par zemes vienības daļu poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • būvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • inženierbūvju poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • servitūtu poligoniem kadastra grupas griezumā;
  • robežpunktiem kadastra grupas griezumā.

*Viena kadastra grupa var būt piekritīga vairākām pašvaldībām. Kadastra kartes tehnisko specifikāciju datiem, kas tiek publicēti portālā Kadastrs.lv, pieejama šeit.

Kadastra kartes atvērto datu specifikācija var mainīties un tā ir pieejama šeit.

Ja esiet konstatējis, Jūsuprāt, neatbilstību Valsts zemes dienesta datos, aicinām par to informēt, aizpildot pieteikumu. Lūdzam norādīt pieteikumā savu e-pastu, lai viena mēneša laikā saņemtu atbildi par aizpildīto pieteikumu.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 8, 2024
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence Creative Commons Attribution 4.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts