Kombinētā nomenklatūra

Informācija par Kombinēto nomenklatūru.

Muitas klasifikācija (katra gada atbilstošā versija) tiek izmantota ārējās tirdzniecības statistikas datu apkopošanai un publicēšanai par preču kustību starp Eiropas Savienību un trešajām valstīm ar mērķi nodrošināt starptautiski salīdzināmu statistiku par ārējo tirdzniecību.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Dzintra.Ambulte@vid.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-10-02
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju