Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā - izsniegto atļauju kopsavilkums

Datu kopa aptver datus par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu (gam sēklas, gan vēģetat'vo pavairojamo materiālu). Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai ar bioloģiskās ražošanas metodi iegūts sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls. Gadījumā, ja audzētāji nevar iegūt pavairojamo materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi, valsts var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vaad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju