Konvencionālā pavairojamā materiāla izmantošana bioloģiskajā lauksaimniecībā - izsniegto atļauju kopsavilkums

Datu kopa aptver datus par Valsts augu aizsardzības dienesta izsniegtajām atļaujām bioloģiskajā lauksaimniecībā izmantot konvencionālas izcelsmes pavairojamo materiālu (gam sēklas, gan vēģetat'vo pavairojamo materiālu). Viens no galvenajiem bioloģiskās produkcijas audzēšanas pamatprincipiem nosaka, ka bioloģiskajā ražošanā tiek izmantots tikai ar bioloģiskās ražošanas metodi iegūts sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiāls. Gadījumā, ja audzētāji nevar iegūt pavairojamo materiālu, kas ražots ar bioloģiskās ražošanas metodi, valsts var atļaut bioloģiskajā ražošanā izmantot sēklas un veģetatīvās pavairošanas materiālu, kas nav ražoti ar bioloģiskās ražošanas metodi.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vaad.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher