Meliorētās platības

Meliorēto platību sadalījums pa novadiem (hektāros)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Meliorācijas departamenta vadītāja vietnieks
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-05-15
Datu pēdējo izmaiņu datums 2017-06-19
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju