mikroliegumi

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/fa50b0fb-04f2-452f-ade9-f8448d94eefa/resource/4770cc11-02eb-42e1-98c9-e640e3d8b7ff/download/mikroliegumi_20.12.2023.zip

Mikroliegumi ir teritorijas, kas tiek noteiktas, lai nodrošinātu īpaši aizsargājamas sugas vai biotopa aizsardzību ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kā arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, ja kāda no funkcionālajām zonām to nenodrošina. Līdzīgi kā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos ir aizliegtas vai ierobežotas darbības, kas apdraud retās sugas vai biotopa pastāvēšanu.

Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Decembris 20, 2023
Izveidots nezināms
Formāts SHP
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts https://www.daba.gov.lv/public/lat/dati1/geodatubaze/