Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības finansējuma izlietojums skolēnu ēdināšanai Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Finansējums tiek piešķirts skolēnu ēdināšanai no 5. līdz 9. klasei.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

atskaite_id – atskaites identifikators

atskaite_datums – atskaite datums

atskaite_menesis – atskaite menesis

iestades_nosaukums – iestades nosaukums

grupa_1 – skolēnu 1. klašu grupa

grupa_2 – skolēnu 2. klašu grupa

grupa_3 – skolēnu 3. klašu grupa

grupa_4 – skolēnu 4. klašu grupa

grupa_5 – skolēnu 5. klašu grupa

grupa_6 – skolēnu 6. klašu grupa

grupa_7 – skolēnu 7. klašu grupa

grupa_8 – skolēnu 8. klašu grupa

grupa_9 – skolēnu 9. klašu grupa

grupa_10 – skolēnu 10. klašu grupa

grupa_11 – skolēnu 11. klašu grupa

grupa_12 – skolēnu 12. klašu grupa

porcijas_uztura_korekcija – porcijas uztura korekcija

pakalpojumu_sniedzejs – pakalpojumu sniedzējs

pvn_maksatajs – PVN maksātājs

pasv_uztura_korekcija – pašvaldības uztura korekcija

valsts_finansejums – valsts finansējums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju