Rīgas pašvaldības piešķirtais ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem

Datu kopa, kurā reizi mēnesī tiek attēlots Rīgas pašvaldības piešķirtais ēdināšanas pabalsts maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem Rīgas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Pabalsts tiek piešķirts skolēnu ēdināšanai no 10. līdz 12. klasei.

Apkopotie datu lauki:

id – ieraksta identifikators

atskaite_id – atskaites identifikators

atskaite_datums – atskaite datums

atskaite_menesis – atskaite menesis

iestades_nosaukums – iestades nosaukums

grupa_1 – grupa 1

grupa_2 – grupa 2

grupa_3 – grupa 3

grupa_4 – grupa 4

grupa_5 – grupa 5

grupa_6 – grupa 6

grupa_7 – grupa 7

grupa_8 – grupa 8

grupa_9 – grupa 9

grupa_10 – grupa 10

grupa_11 – grupa 11

grupa_12 – grupa 12

porcijas_uztura_korekcija – porcijas uztura korekcija

pakalpojumu_sniedzejs – pakalpojumu sniedzējs

pvn_maksatajs – PVN maksātājs

pasv_uztura_korekcija – pasv uztura korekcija

valsts_finansejums – valsts finansējums

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem sos@riga.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju