Personu ar invaliditāti skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma

Datu kopa - “Personu ar invaliditāti, par kurām pieņemts VDEĀVK lēmums īpašas kopšanas nepieciešamībai vai transporta pabalsta saņemšanai skaita sadalījums pēc vecuma un dzimuma”. Atlasīta informācija par pilngadīgām personām, kurām pārskata periodā ir spēkā Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību vai atzinums transporta pabalsta saņemšanai. Statistikas dati tiek iegūti no labklājības informācijas sistēmas LabIS. Bērna vecumu nosaka uz pārskata perioda beigām vai uz personas miršanas datumu. Personai pārskata periodā var būt vairāki atzinumi.

Gads – pārskata gads, par kuru sagatavota informācija. Mēnesis – pārskata mēnesis, par kuru sagatavota informācija. Personas, kurām ir atzinums īpašas kopšanas nepieciešamībai, kopā – pilngadīgas personas, kurām ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību. Personas, kurām ir atzinums transporta pabalsta saņemšanai, kopā – pilngadīgas personas, kurām ir spēkā esošs VDEĀVK izsniegts pozitīvs atzinums par transporta pabalsta saņemšanu.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Alis.Balbarzdis@vdeavk.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-09-30
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju