Augšņu monitoringa dati: Platones un Taurenes pagastu augsnes dziļrakumi

Datu kopa ietver informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros no 2021.līdz 2023.gadā veiktajiem augsnes dziļrakumiem Platones un Taurenes pagastos, kas izmantoti Latvijas augnses klasifikācijas (2023) izstrādei. Datos iekļauta informācija par dziļrakumiem, veiktajām laboratorijas analīzēm un visu dziļrakumu pilns apraksts. Datus ieguva Latvijas Universitātes eksperti un pēc projekta beigām tie nodoti Valsts augu aizsardzības dienestam.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums neregulāri
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem pasts@vaad.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2024-03-01
Datu pēdējo izmaiņu datums 2024-04-09
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju