Augšņu monitoringa dati: Platones un Taurenes pagastu augsnes dziļrakumi

Datu kopa ietver informāciju par Norvēģijas finanšu instrumenta projekta “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošana lauksaimniecībā” (E2SOILAGRI) ietvaros no 2021.līdz 2023.gadā veiktajiem augsnes dziļrakumiem Platones un Taurenes pagastos, kas izmantoti Latvijas augnses klasifikācijas (2023) izstrādei. Datos iekļauta informācija par dziļrakumiem, veiktajām laboratorijas analīzēm un visu dziļrakumu pilns apraksts. Datus ieguva Latvijas Universitātes eksperti un pēc projekta beigām tie nodoti Valsts augu aizsardzības dienestam.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email pasts@vaad.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2024-03-01
Modified 2024-04-09
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia? Yes

Contact publisher