2018.g.absolventi_2019.monit.g.

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/af1814f1-ef9e-46d5-93a3-a1488f42ae57/resource/2176336f-2ea6-4a47-950c-636a3d579b50/download/prof_abs_monitorings_pub_2018.xlsx

No datu kopas abstrakcijas

Informācija par profesionālās izglītības absolventiem (absolventu monitorings), atbilstoši 2019. gada 25. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 276 „Valsts izglītības informācijas...

Avots: Profesionālās izglītības 2018. gada absolventu monitoringa dati, 2019. gada taksācijas/monitoringa gadā

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Augusts 12, 2022
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts