Iznomātie īpašumi bez izsoles

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/3666281e-8af4-4a94-923c-03f33d0e5243/download/6-1rpp_un_kapitalsab_iznomatais_ni_bez_izsoles.xlsx

Informācija par pašvaldības un kapitālsabiedrību iznomātajiem nekustamajiem īpašumiem nerīkojot nomas tiesību izsoli. Nekustamā īpašuma iznomāšana, nerīkojot nomas tiesību izsoli, Ministru kabineta 20.02.2018. noteikumu Nr.97 “Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi” un Ministru kabineta 19.06.2018. noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” minētajos izņēmumu gadījumos.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 14, 2024
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts