Pašvaldības nomājamie īpašumi

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/8535d658-8ca0-4272-93ba-80af5d31eaa4/download/7-1rpp_nomajamais_ni.xlsx

Informācija par telpu nomas līgumiem, kurus pašvaldība nomā no privātpersonām pašvaldības iestāžu darbības nodrošināšanai

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Aprīlis 15, 2024
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts