Pašvaldības zemes vienības un būves

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/ca69caa0-9715-4128-8f14-5dbf546563f2/download/1-1rpp_ipasums_buves_zemes.xlsx

Informācija par pašvaldībai piederošajiem, piekritīgajiem un valdījumā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem (zemes vienībām un būvēm)

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Jūnijs 14, 2024
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts