Spēkā esošie kadastrālo vērtību zonējumi

Kadastrālās vērtēšanas vajadzībām tiek izstrādāti vērtību zonējumi četrām nekustamo īpašumu grupām:

  • lauku nekustamo īpašumu grupai;
  • dzīvojamās apbūves nekustamo īpašumu grupai;
  • rūpniecības apbūves nekustamo īpašumu grupai;
  • komercdarbības un sabiedriskās apbūves nekustamo īpašumu grupai.

Vērtību zonējumi sadala valsts teritoriju zonās, kurās līdzīgu īpašumu vērtība nekustamā īpašuma tirgū ir nosacīta līdzīga.

Izstrādājot zonējumu, tiek ņemta vērā gan nekustamā īpašuma tirgus informācija, gan teritorijas plānojumi un apbūves noteikumu nosacījumi, gan infrastruktūras esamība un kvalitāte, gan teritorijas pievilcība un attīstība, kā arī citi galvenie vērtību ietekmējošie faktori.

Katrā zonā visiem īpašumu veidiem tiek noteikti bāzes rādītāji, kas raksturo īpašumu vērtību līmeni.

Datu kopa tiek atjaunota vienu reizi četros gados.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums citi
Datu publicētāja struktūrvienība Valsts zemes dienests
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Valsts zemes dienests
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-02-02
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju