TAPIS

Informācija no Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS)

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums katru dienu
Datu publicētāja struktūrvienība Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Teritoriju attīstības izvērtēšanas nodaļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju