Valsts ēku saraksts uz 01.01.2022.

Pārskatā ir atspoguļoti dati par centrālās valdības iestāžu īpašumā, valdījumā un lietošanā esošajām ēkām ar platību virs 250m2.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Rutka@bvkb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2022-10-21
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-01-01
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju