Publikāciju sadalījums pa dzimumiem

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/ee179b42-cdce-4596-846c-e09e6a450d10/resource/f5dd0585-2df1-484c-bdea-5e9977edff85/download/publikciju_sadalijums_pa_dzimumiem.csv

Zinātnisko publikāciju sadalījums pa FOS zinātņu nozarēm un apakšnozarēm laika periodā no 2015. līdz 2019. gadam abiem dzimumiem. Datu avots: Web of Science un IZM.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Februāris 11, 2020
Izveidots nezināms
Formāts CSV
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts