Latvijas atvērtie dati par COVID-19 tiek izmantoti visā pasaulē

Pēdējo trīs mēnešu laikā Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv apmeklētākās un izmantotākās datu kopas bijušas par datiem, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju, liecina portāla uzturētāju apkopotā informācija. Nedēļas laikā šīs datu kopas izmanto vidēji 200 – 300 unikālie lietotāji, t.sk. starptautisku organizāciju pārstāvji.

Pēdējo trīs mēnešu laikā Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv apmeklētākās un izmantotākās datu kopas bijušas datu kopas “COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi” un “COVID-19 apstiprināto un aktīvo gadījumu skaits pa administratīvajām teritorijām”, kuras nedēļā izmanto vidēji 200 līdz 300 unikālie lietotāji.

Latvijas Atvērto datu portāla administrācija saņēmusi atsauksmes no Pasaules veselības organizācijas ekspertiem, kas atzinīgi novērtē datu pieejamību par COVID-19 gadījumu skaitu pašvaldībās, norādot, ka, atšķirībā no Latvijas, kur Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) regulāri sagatavo un publicē kvalitatīvus datus, daudzviet citur pasaulē šādi dati ir grūti pieejami.  

“Aktuālās informācijas un datu pieejamība sekmē vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī attiecīgām iestādēm ļauj pieņemt uz datiem balstītus lēmumus. Latvijas īstenotie pasākumi COVID-19 ierobežošanā un aktuālāko datu nodrošināšana ir viens otru papildinoši elementi, lai sabiedrība būtu pēc iespējas pasargātāka no infekcijas izplatīšanās,” norāda vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce.

Neskaitot jau iepriekšminētās datu kopas, SPKC no 14. augusta atvērto datu veidā publicē arī Valstu saslimstības rādītājus ar COVID-19 (valstis, no kurām ieceļojot, jāievēro pašizolācija).

“Ievietojot informāciju atvērto datu portālā, samazinās individuālo informācijas pieprasījumu skaits SPKC, tādejādi ļaujot novirzīt resursus citiem uzdevumiem un COVID-19 infekcijas apkarošanai. Informāciju no Atvērto datu portāla izmanto arī “Apturi Covid” lietotne, kas savienojas ar Atvērto datu portālu un katru dienu lietotnes lietotājiem nodrošina pieejamus aktuālos COVID-19 statistikas datus,” stāsta SPKC Pacientu drošības un veselības aprūpes kvalitātes pilnveides nodaļas vadītāja Santa Pildava.

Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu to informāciju, kas nav īpaši aizsargājama un kuru valsts iestāde var publicēt, piemēram, statistiku, ģeotelpisko informāciju, pētījumu tabulas, valsts reģistru publiskās daļas u.c. Atvērtie dati ir pieejami bez maksas un ierobežojumiem, datus var lejupielādēt un automātiski apstrādāt, sabiedrība no tiem var veidot jaunus pētījumus, produktus un pakalpojumus.

Kopumā Latvijas Atvērto datu portālā data.gov.lv pieejamas 430 atvērto datu kopas, piemēram, dati par reģistrētiem uzņēmumiem, valsts iepirkumiem, transporta kustības saraksti, darba sludinājumi, dati par aizsargājamām dabas teritorijām, statistika par iedzīvotājiem, pašvaldībām, būvniecības nozari un daudzām citām tēmām.

Atvērto datu kopas par COVID-19:

  1. COVID-19 izmeklējumi, apstiprinātie gadījumi un iznākumi
  2. COVID-19 apstiprināto un aktīvo gadījumu skaits pa administratīvajām teritorijām
  3. Valstu saslimstības rādītāji ar COVID-19