Administratīvo teritoriju, teritoriālo vienību un statistisko (NUTS 3) reģionu klasifikators

Informācija par administratīvo teritoriju un teritoriālā iedalījuma vienību klasifikatoru publicēta https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators/administrativo-teritoriju-un-teritoriala-iedalijuma-vienibu-klasifikators, par statistiskajiem reģioniem - https://www.csp.gov.lv/lv/statistiskie-regioni.

Ietver izmaiņas no 2021. gada 1. jūlija.

Ģeneralizētas teritoriālo vienību robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/dataset/robezas.

Neģeneralizētas aktuālās robežas publicētas https://data.gov.lv/dati/lv/dataset/valsts-adresu-registra-informacijas-sistemas-atvertie-dati/resource/f539e8df-d4e4-4fc1-9f94-d25b662a4c38.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency irregular
Maintainer
Maintainer Email info@csp.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2000-03-09
Modified 2021-06-22
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher