Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Datu kopa ietver informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Agroķīmijas departaments
Maintainer Email Agroķīmijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2019-11-04
Modified 2023-02-21
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher