Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Datu kopa ietver informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email arturs.golubevs@vaad.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher