Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Datu kopa ietver informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 21, 2021, 11:16 (EET)
Created April 4, 2019, 09:47 (EEST)
Frequency annually (once)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher