Augšņu agroķīmiskās izpētes rezultāti

Datu kopa ietver informāciju par augšņu agroķīmiskās izpētes rezultātiem lauksaimniecībā izmantojamā zemē un ietver tādus rādītājus kā kaļķojamās augsnes, to skaitā augsnes, kurām nepieciešama pamatkaļķošana; platības ar nepietiekamu organisko vielu saturu; platības ar ļoti zemu, zemu, vidēju, augstu un ļoti augstu fosfora un kālija saturu augsnē.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Agroķīmijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Agroķīmijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-11-04
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-02-21
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju