Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības

Datu kopa satur statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, personām, kurām Latvijā piešķirts bezvalstnieka, bēgļa vai alternatīvais statuss vai Latvijas pagaidu aizsardzība un “pārējie”, kuru dzīvesvietas adrese ir norādīta Latvijā. Latvijā dzīvojošo personu sadalījums ir pēc dzimšanas gada un valstiskās piederības. Sadaļā “pārējie” ir personu skaits ar citas valsts valstisko piederību. Dati tiek sagatavoti divas reizes gadā par datiem uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated April 22, 2020, 09:22 (EEST)
Created October 4, 2019, 15:14 (EEST)
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email
Language Latvian
Issued Date 2007-01-01
Modified 2020-01-01
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher