Iepirkumu publikāciju statistika par vides aizsardzības prasībām

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) un Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) kārtībā publicētajos iepirkumu paziņojumos norādīto vides aizsardzības prasību rādītāji pa gadiem. Dati par vides prasībām (sākot ar 2019. gadu) atrodami citās laikrindās: Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju rādītāji.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Informācijas departaments
Maintainer Email Informācijas departaments
Language Latvian
Issued Date 2018-09-14
Modified 2021-03-31
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher