Iepirkumu publikāciju statistika par vides aizsardzības prasībām

Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL), Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma (ADJIL) un Publiskās un privātās partnerības likuma (PPPL) kārtībā publicētajos iepirkumu paziņojumos norādīto vides aizsardzības prasību rādītāji pa gadiem. Dati par vides prasībām (sākot ar 2019. gadu) atrodami citās laikrindās: Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāji un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma publikāciju rādītāji.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2018-09-14
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-03-31
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju