Valsts pārvaldes iestāžu amatu un nodarbināto statistika

Informācija par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un neatkarīgo institūciju amata vietu slodzēm, nodarbināto slodzēm un nodarbināto personu skaitu. Datu avots: iestāžu sniegtā informācija Valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmā (https://likumi.lv/ta/id/295098-noteikumi-par-valsts-tiesas-parvaldes-iestazu-un-citu-valsts-un-pasvaldibu-instituciju-amatpersonu-darbinieku-atlidzibas)

Informācija satur šādas datu kolonnas:

  • Iestādes kods
  • Resors
  • Iestāde
  • Amati (slodzes)
  • Nodarbinātie (slodzes)
  • Personu skaits

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer
Maintainer Email pud@mk.gov.lv
Language Latvian
Issued Date 2021-06-30
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher