VTMEC rezultatīvie rādītāji - tiesu medicīniskās ekspertīzes

Dati satur depersonalizētu statistisko informāciju par VTMEC pabeigtajām tiesu medicīniskajām ekspertīzēm: 1) Atvērto datu portāla piešķirtais ieraksta identifikators. 2) Unikāls lietas ieraksta identifikators TMEIS.\ 3) Lietas pabeigšanas datums, 4) Lietas veids (mirušo personu ekspertīze, dzīvo personu eksperīze, lietisko pierādījumu ekspertīzr) 5) Ekspertīzi veikusī VTMEC struktūrvienība..

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency monthly (once)
Maintainer
Maintainer Email pasts@vtmec.gov.lv
Language Latvian
Issued Date
Modified
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher