Apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir piešķirts pakalpojums) un viņu piešķirtās pensijas apmērs. Piešķirtais apmērs ir apmērs, kas personai piešķirts saskaņā ar likumdošanas normām par pilnu kalendāro mēnesi (bruto summa).

Dati sadalījumā pēc dzimumiem, republikas nozīmes pilsētām un novadiem.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi pusgadā
Datu publicētāja struktūrvienība VSAA Statistikas daļa
Saziņas e-pasts datu jautājumiem VSAA Statistikas daļa
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2019-05-08
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-02-15
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju