Apgādnieka zaudējuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas uzskaitē esošie apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēji (personas, kurām pārskata periodā ir tiesības uz pakalpojumu, t.i., personas, kurām, pamatojoties uz personas iesniegumu, ir piešķirts pakalpojums) un viņu piešķirtās pensijas apmērs. Piešķirtais apmērs ir apmērs, kas personai piešķirts saskaņā ar likumdošanas normām par pilnu kalendāro mēnesi (bruto summa).

Dati sadalījumā pēc dzimumiem, republikas nozīmes pilsētām un novadiem.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (twice)
Maintainer VSAA Statistikas daļa
Maintainer Email VSAA Statistikas daļa
Language Latvian
Issued Date 2019-05-08
Modified 2022-02-15
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher