AS "Latvijas valsts meži" rekreācijas un tūrisma vietu ģeotelpiskie dati

AS "Latvijas valsts meži" (LVM) uztur rekreācijas iespējas mežos, veidojot tūrisma un apskates objektus, gan arī bezmaksas atpūtas vietas un popularizējot aktīvu dzīvesveidu. Rekreācijas ģeotelpiskie datu kopa satur sabiedrībai pieejamus apskates objektus un atpūtas vietas mežā, kā arī mērķtiecīgi attīstītas meža teritorijas - ekomežus rekreācijai.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi nedēļā
Datu publicētāja struktūrvienība LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Saziņas e-pasts datu jautājumiem LVM Biznesa sistēmu risinājumi
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-04-20
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju