Eksports un imports pa valstīm, valstu grupām un teritorijām

Aprakstošie metadati.

Strukturālie metadati.

Mēneša dati kombinētās nomenklatūras 8 zīmēs.

Mēneša datus kombinētās nomenklatūras 4 un 6 zīmēs skatīt Oficiālās statistikas portālā:

4 zīmēs – ATD040m;

6 zīmēs – ATD060m.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi mēnesī
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem info@csp.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju