Ikgadējās izmaksas

Pārskatā ir atspoguļoti dati par energoefektivitātes monitoringa sistēmas subjektu (lielie uzņēmumi, lielie elektroenerģijas patērētāji un kopā) īstenoto energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu izmaksām (EUR) sadalījumā pa definētām kategorijām (iekārtas, apgaismojums, ēkas, transports, informatīvās kampaņas, citi).

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Ilze.Rutka@bvkb.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-03-31
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-12-31
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju