Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras 2020. gada rezultatīvie rādītāji

Dati atspoguļo Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (turpmāk - JSPA) darbības rezultātus. JSPA īstenotu Eiropas Savienības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas solidaritātes korpuss" rezultātus, Jaunatnes politikas valsts programmas rezultātus, projekta "PROTI UN DARI!" rezultātus, "eTwinning" rezultātus, "Eurodesk" rezultātus.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība
Saziņas e-pasts datu jautājumiem liga.murniece@jaunatne.gov.lv
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2021-01-04
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju