Sēklaudzēšanas lauku platības

Datu kopa aptver datus par Latvijā pavairotajām sugām un šķirnēm, kurām, atbilstoši starptautiskajām prasībām, jāveic oficiālas sēklaudzēšanas lauku apskates. Sēklaudzēšanas lauku apskates laikā Valsts augu aizsardzības dienests, pēc sēklaudzētāja pieprasījuma, pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem. Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Sēklu kontroles departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Sēklu kontroles departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums
Datu pēdējo izmaiņu datums 2022-08-10
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju