Sēklaudzēšanas lauku platības

Datu kopa aptver datus par Latvijā pavairotajām sugām un šķirnēm, kurām, atbilstoši starptautiskajām prasībām, jāveic oficiālas sēklaudzēšanas lauku apskates. Sēklaudzēšanas lauku apskates laikā Valsts augu aizsardzības dienests, pēc sēklaudzētāja pieprasījuma, pārbauda šķirnes sējumu atbilstību sēklu iegūšanai saskaņā ar sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumiem. Sēklu sertifikācija ir šķirņu identifikācija, audzēšanas apstākļu un sēklu kvalitāti raksturojošo īpašību pārbaude, kas ietver lauku apskati, sēklu kvalitātes novērtēšanu un pēcpārbaudi un ko apstiprina attiecīgs dokuments.

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Frequency annually (once)
Maintainer Sēklu kontroles departaments
Maintainer Email Sēklu kontroles departaments
Language Latvian
Issued Date
Modified 2022-08-10
Does the dataset contain geospatial data about the territory of Latvia?

Contact publisher