NMP brigāžu punkti

Klasifikators, kas satur NMP punkta nosaukumu, ID kodu informācijas sistēmās, adresi, atbilstoši Valsts zemes dienesta adrešu reģistram

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Attīstības plānošanas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Attīstības plānošanas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2023-06-19
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-06-19
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju