Publisko iepirkumu likuma pārskati

Publisko iepirkumu likuma (PIL) kārtībā iesniegto 1-PIL (pārskats par publiskajiem iepirkumiem) un 2-PIL/C (pārskats par centralizēti veiktajiem publiskajiem iepirkumiem) statistikas veidlapu par pārskata periodā slēgtajiem līgumiem un vispārīgām vienošanām apkopojums.

Dati un resursi

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Atjaunošanas biežums reizi gadā
Datu publicētāja struktūrvienība Informācijas departaments
Saziņas e-pasts datu jautājumiem Informācijas departaments
Valoda Latviešu
Datu izdošanas datums 2017-02-14
Datu pēdējo izmaiņu datums 2023-10-27
Vai datu kopa satur ģeotelpiskos datus par Latvijas teritoriju?

Saziņa ar publicētāju