Kapitālsabiedrību mežaudzes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/21feb3b3-029c-4a77-bb41-b0c722e280b3/download/2-3rpsia_ipasums_mezaudze.xlsx

Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām piederošajām vai to pārvadīšanā un apsaimniekošanā nodotajām mežaudzēm

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated November 28, 2023
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to