Brīvās telpas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/53c07b86-2b88-47af-a3a1-647963406111/download/3-1rpp_un_kapitalsabiedribu_brivas_telpa.xlsx

Informācija par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību brīvajām telpām, kas var tikt nodotas trešo personu lietošanā.

Brīvās telpas - iznomāšanai pieejamas brīvas un tehniski drošas telpas, kuru iespējamais nepārtrauktas nomas periods ir ne mazāks kā viens gads.

Papildus informācija

Lauks Vērtība
Pēdējo reizi mainīts Marts 24, 2023
Izveidots nezināms
Formāts XLSX
Licence CC0 1.0
Mašīnlasāms struktūras apraksts