Brīvās telpas

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/53c07b86-2b88-47af-a3a1-647963406111/download/3-1rpp_un_kapitalsabiedribu_brivas_telpa.xlsx

Informācija par pašvaldības un tās kapitālsabiedrību brīvajām telpām, kas var tikt nodotas trešo personu lietošanā.

Brīvās telpas - iznomāšanai pieejamas brīvas un tehniski drošas telpas, kuru iespējamais nepārtrauktas nomas periods ir ne mazāks kā viens gads.

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated October 20, 2023
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to