Pašvaldības mežaudzes

URL: https://data.gov.lv/dati/dataset/7a637925-1abf-409f-a1a1-25f782a60d19/resource/929799ff-1746-4851-b6e4-1e29130f2f38/download/1-3rpp_ipasums_mezaudzes.xlsx

Informācija par pašvaldībai piederošajām, piekritīgajām un valdījumā esošajām mežaudzēm

This resource view is not available at the moment. Click here for more information.

Download resource

Additional Information

Field Value
Last updated February 6, 2023
Created unknown
Format XLSX
License CC0 1.0
Conforms to